2019

KARÁCSONY ÜNNEPE

Ruhájára és derekára az a név van írva: Királyoknak Királya és uraknak Ura. (Jelenések 19,16)

 

(ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΚΥΡΙΩΝ. Rex regum et Dominus dominantium. König der Könige und Herr der Herren! Kuningasten Kuningas ja herrojen Herra.)

ÜNNEPI ISTENTISZTELETI REND

2019. december 24.

KARÁCSONY ESTE

17.00 óra istentisztelet
2019. december 25.

KARÁCSONY ÜNNEPE

9.30 óra istentisztelet + úrvacsora
2019. december 26.

KARÁCSONY 2. NAPJA

9.30 óra istentisztelet
2019. december 29.

KARÁCSONY utáni vasárnap

9.30 óra istentisztelet
2019. december 31. 

ÓÉV ESTE

17.00 óra istentisztelet
2020. január 1.

ÚJÉV ÜNNEPE

9.30 óra istentisztelet + úrvacsora
2020. január 5.

Újév utáni vasárnap

9.30 óra istentisztelet
2020. január 6.

VÍZKERESZT ÜNNEPE

17.00 óra istentisztelet

******

ISTENTISZTELETI REND

ünnepi alkalmaink (ADVENT)

váci evangélikus templom

2019. december 1.

ADVENT 1. vasárnap

9.30 óra istentisztelet (úrvacsora)
2019. december 4. 17.00 óra adventi esti alkalom

Gyülekezeti ház

2019. december 8. 

ADVENT 2. vasárnap

9.30 óra istentisztelet
2019. december 11. 17.00 óra adventi esti alkalom (Gyül. ház)
2019. december 15. 

ADVENT 3. vasárnap

9.30 óra istentisztelet
2019. december 18. 17.00 óra adventi esti alkalom (Gyül.ház)
2019. december 22. 

ADVENT 4. vasárnap

9.30 óra istentisztelet 

17.00 óra adventi gyülekezeti est (Gyül.ház)

*****

A Templomszentelési ünnep képei

Fotó: Rezessy Szabolcs

******

Templomszentelési ünnep

Vác, 2019. november 17.

 

90 éves a

gyülekezeti ház

és a parókia épülete

25 éve működik Váci Evangélikus Egyházi Óvoda

******

TEMPLOMSZENTELÉSI

ÜNNEP

 

Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet.    

                                                                                           Zsoltár 25,12-13

25 éves a Váci Evangélikus Egyházközség fenntartásában működő oktatási és nevelési intézmény, a Váci Evangélikus Óvoda.

183 éve – 1836. Pünkösdhétfőn tartották Vácott az első nyilvános evangélikus istentiszteletet

172 éve – 1847-ben alakult meg a Váci Evangélikus Egyházközség

169 éve – 1850-ben 3 hónapi szünet után újra alakult az egyházközség. Rád filia.

151 éve – 1868. november 22-én szentelték fel a váci evangélikus templomot

90 éve – 1929-ben épültek fel a parókia és a gyülekezeti ház, az egykori evangélikus elemi iskola épületei

2019. november 17-én vasárnap délelőtt 9.30 órakor a váci evangélikus templomban hálaadó ünnepi Istentiszteletet tartunk

Igét hirdet: Dr.FABINY TAMÁS püspök úr

a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke

Ünnepünkre tisztelettel meghívjuk és szeretettel várjuk!

az egyházközség Presbitériuma és a Váci Evangélikus Óvoda Igazgatótanácsa

********

Váci evangélikus fiatalember lett 2019-ben a “Séfek séfe” televíziós tehetségkutató verseny győztese

Bánszki Bence – Hittanosunk volt a Váci Árpád fejedelem Általános Iskolában 2003-ban konfirmált.

Bence! Gyülekezeted nevében szeretettel gratulálunk!

Isten áldása kísérje életedet és hivatásodat!

 

Fotók:

http://www.facebook.com/banszkibence

 

*******

REFORMÁCIÓ ÜNNEPE 2019.

2019. október 31. – 9.30 óra

evangélikus templom

ünnepi istentisztelet
2019. október 31. – 18.00 óra

kisváci református templom

közös reformációi ünnepség

igehirdetés: Detre János evangélikus lelkész

500 éve történt (1519-2019)

1519. január 12-én elhunyt I.Miksa német-római császár. Utódja 1519. június 28-án Habsburg V.Károly spanyol király lett, aki ekkor mindössze 18 éves volt.

1519. június 27.-július 16. “lipcsei disputa”. A wittenbergi ágostonrendi professzorok – Andreas Karlstadt, Luther Márton – és a dominikánus Eck János ingolstadti szerzetes és lipcsei professzor között.

“Isten rángat és magával vonszol engem, nem pedig vezet, nem vagyok a magam ura, nyugalmat szeretnék, az események sodra mégis elragad.”

(Luther Márton)

*******

GYÜLEKEZETI ÉNEKKAR

2019. szeptember 18-án – szerdán – 18.00 órakor a gyülekezeti teremben elkezdődnek az őszi kóruspróbák. Verebélyi Ákos karmester szeretettel hívja és várja az énekükkel szolgálni akaró híveket.

********

KONFIRMÁCIÓ ELŐKÉSZÍTŐ

„Egyházunk hagyományos rendje szerint, minden egyházközségben, a gyülekezethez tartozó gyermekek részére konfirmációi felkészítést szervezünk, melyet konfirmációi vizsga, ünnepélyes hitvallástétel, valamint az úrvacsora szentségének első alkalommal vétele követ. A konfirmációi felkészítés célja az élő Krisztus-hitre, a személyes vallástételre segítés és a gyülekezetünk életébe való beépítés.”

A 2019/2020-as tanévben konfirmációra előkészítő csoport indul.

Szerdánként 14.30-15.20-ig lesznek a foglalkozások

a gyülekezeti ház (Vác, Széchenyi u. 24.) I. emeleti termében.

A visszajelzéseket 2019. szeptember 22-ig kérjük. Történhet személyesen a Lelkészi Hivatalban, vagy a vasárnapi istentiszteletek után. Telefonon (mobilszámon), illetve a fenti e-mail címekre küldött levélben.

A konfirmációi órák szeptember 25-én – szerdán – kezdődnek.

********

IFJÚSÁGI és HITTANOS TÁBOR

2019. augusztus 26-29. MÁTRASZENTLÁSZLÓ

Jézus Krisztus mondja: “Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok!” (Máté 10,16)

A reggeli és esti áhítatok témái:

A táborozás képei: https://photos.app.goo.gl/fvFJMJzLy63VF73s6

A táborozás képei video: https://www.youtube.com/watch?v=gBT1lALf4A0

Képek/video összeállítás: Detre Dóra

Pintér Dávid képei: https://photos.app.goo.gl/od2y2xqJs7W4F5Um9

*********

KIRÁNDULÁS ÉSZAK-ROMÁNIÁBAN

2019. június 23-26.

Képek összefűzve zenével                                              Kisfilm Nagykároly

*********

ISMERŐS VÁCI ARCOK

az Evangélikus Élet magazin sorozatában

 

Szabó István – nyugalmazott képnyomtató litográfus, Vác

Szüleim, nagyszüleim vallásukat gyakorló emberek voltak. Az ő példájuk által az én életemnek is fontos részévé vált a hit. Szülőföldemen, a többségében németajkú Nagybörzsönyben erős, öntudatos evangélikus gyülekezet működött, amely nagy csapásokat szenvedett el a második világháborúban és azt követően. A főként evangélikus, német származású lakosokat kitelepítették, lelkészünk az iskolai órák előtt, szinte titokban szervezett hittanórákat. A közösség tagjai, amiben csak tudták, segítették egymást a nehézségek között is. Mi, gyerekek persze izgalmasnak találtuk, hogy titokban járunk egyházi összejövetelekre.

A Rákosi-korszakban lettem kollégista Budapesten. Ez is nehéz időszak volt, hiszen a vallás tiltottnak számított, sokan azt figyelték, hogy ki a vallásos…

1961-ben költöztem Vácra. Itt egyből felkerestem a gyülekezetet, amelynek azóta is aktív tagja vagyok, feleségemmel és népes családommal együtt. Amikor ide jövök, olyan, mintha hazamennék: ha valaki valamiért elmarad, biztos lesz, aki megkérdezi tőle, nincs-e valami gond. Itt figyelünk egymásra, számon tartjuk egymást.

https://evangelikus.hu/le-szabo-istvan

*******

Detre János építészmérnök

Édesapám, nagypapám és dédapám is evangélikus lelkészek, esperesek. Számomra soha nem volt kérdés, hogy templomba járjak, közösségileg és egyénileg is imádkozzak, hogy a gyülekezet tagja legyek. Egy szemléletformáló évet töltöttem Finnországban, egy jellemzően nem keresztény nemzetközi társaság tagjaként. Ott éltem át először, hogy hiányzik a gyülekezeti közösség. Felkerestem az ottani templomot és elkezdtem az alkalmaikra járni. Felnőttként ott ismertem fel, hogy önmagamtól van igényem arra, hogy halljam Isten igéjét.

Az imádságból erőt merítek, feltöltődök általa, összeszedetté válok. Emellett a hálát jelenti még. Szerencsés, azaz áldott embernek érzem magam. Életem legfontosabb döntéseinek meghozatala után többször éltem át flow-élményt. Ilyenkor azt éreztem, hogy Isten támogat, lendületet ad.

Az evangélikusságban az evangéliumra fókuszálást, a letisztultságot, a sallangmentességet élem meg. Ez egy Istenre mutató, egyben emberközpontú gondolkodás. Ezt a munkámban is igyekszem képviselni. Az építész alkot, teremt – az emberek számára. Keresztényként fontosnak tartom, hogy hivatásomban is tükröződjön ez a fajta letisztultság.

Nagy örömöm, hogy immáron szakrális munkát is készíthettem: nemrég váci templomunk pulpitusát terveztem.

https://evangelikus.hu/le-detre-janos

********

Mikulai Dániel – nyugalmazott vegyipari gépészmérnök, gyülekezeti felügyelő

Az acsai gyülekezetben nevelkedtem. Negyven éve Vácott élek, az itteni közösség aktív tagja vagyok. Az egész életemet meghatározza, hogy evangélikus vagyok. Az elmúlt rendszerben vezető beosztású emberek nem nagyon járhattak a templomba. Volt olyan szomszédom, aki jelentette, hogy én vasárnaponként mégis templomba járok. Isten kegyelmének tartom, hogy ezért nem hurcoltak meg. Engem is próbáltak beszervezni, de ellentmondtam a „felkérésnek”.

Meggyőződésem, hogy minden embernek szüksége van arra, hogy tartozzon egy közösséghez. Én az evangélikus gyülekezetben találtam meg ezt, örülök, hogy ebben a közösségben tudom az életemet élni. Amiben tudjuk, segítjük egymást és a gyülekezet előmenetelét. Az istentiszteleten a prédikáció számomra igazán meghatározó, abból mindig tanulok és építkezek.

Családomban én vagyok egyedül evangélikus, feleségem, gyermekeim és unokáim is római katolikusok. Nálunk a felekezeti különbség inkább többletet, mintsem ellentétet szült. Mindannyian eljárunk egymás alkalmaira, megéljük az ökumenét.

https://www.evangelikus.hu/le-mikolai-daniel

********

Dr.Szalóki Tibor osztályvezető főorvos, váci presbiter

Szakmámból kifolyólag számtalanszor átéltem olyan történéseket, amik ésszel fel nem foghatók, diagnózisok alapján megmagyarázhatatlanok, olyanok, amiket isteni gondviselésnek lehet nevezni. Azt hiszem, hogy a hívő orvos belekalkulálja a munkájába, hogy van Isten. Én naponta imádkozom a családomon túl a munkatársaimért és a betegeimért is.

A rákospalotai evangélikus templomban Kökény Elek lelkész keresztelt és konfirmált meg. A dúló szocializmusban nem számított jó pontnak, hogy templomba jártam. Középiskolás koromban kollégista voltam, akkor egy kicsit lazult a kapcsolatom a gyülekezettel. Az egyetemen tudtuk egymásról, hogy ki milyen vallású. 1982-ben, katonaként nősültem, egyházi esküvőnk ’83-ban volt. A szocializmus ideje alatt összetartó erő volt, hogy hasonló gondolkodású, Istenhívő emberek csoportjába tartoztam. Feleségem bár katolikus, de két evangélikus gyermekünkkel együtt ő is velünk jár az evangélikus templomba. Számunkra meghatározó, hogy vallásos életet éljünk. Elkeseredek, amikor a keresztényüldözésre gondolok. Fontos, hogy a keresztény emberek összetartsanak. Emellett kiemelten fontos, hogy a vallások találják meg azt a pontot, ami lehetővé teszi, hogy békében tudjanak egymás mellett élni az embereknek.

#láthatóanevangélikus #evangélikus #orvos #Vác

*********

Keczkó Erzsébet gyógytornász, váci presbiter

Gyógytornászként látom, hogy sok esetben a beteg nemcsak testi problémáival, hanem lelki nehézségeivel együtt érkezik hozzánk. Hívő emberként ezt észre kell vennem, és úgy szükséges hozzáállnom a pácienshez, hogy tudja: megoszthatja velem a gondját. Igyekszem krisztusi lelkülettel végighallgatni a másikat és úgy segíteni rajta, hogy nem csak a testi baját kezelem.

Családommal Ősagárdról származunk, de már közel negyven éve a váci gyülekezet tagjai vagyunk. Fontosnak tartom, hogy gyülekezeti tag vagyok, hiszen az istenhitet igazán a közösségben lehet megélni. A váci gyülekezet nélkül, úgy érzem, hogy a személyes hitre jutásom sem lett volna olyan egyértelmű, mint ahogyan az a közösséghez tartozáson keresztül megtörténhetett. Gyermekként gyermek-istentiszteletekre jártam, majd ifjúsági csoportokban vettem részt. Testvéremmel együtt az énekkarban és a kórusban is aktív tagok voltunk. Ezek olyan élmények, amikor nem csak a másikat ismertük meg, hanem mások hite által is épülni tudtunk. Ebben a közösségben mindig egymást erősítjük. Az is nagyon jó, hogy egy-egy feladatot itt nem egyedül, hanem egy cél érdekében közösen végzünk. Így mindig tudjuk a másikat is biztatni, hogy Isten dicsőségére cselekedjünk.

*********

PÜNKÖSD ünnepe

2019. június 7. péntek

 

váci evangélikus templom

19.00 óra
2019. június 9. vasárnap

Pünkösd ünnepe

9.30 óra istentisztelet + úrvacsora
2019. június 10. hétfő

Pünkösd 2. napja

9. 30 óra istentisztelet
2019. június 16. vasárnap

Szentháromság ünnepe

9.30 óra istentisztelet

*******

KONFIRMÁCIÓ Vác-2019. 

*********

Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. (Zsid 13,7)

100 éve született Bachát István (Őrimagyarósd, 1919. május 15. – Vác, 2001.  május 11.) 

váci evangélikus lelkész (1964-1993.)

Rövid életrajz itt!

*********

TESTVÉRGYÜLEKEZETI TALÁLKOZÓ  képekben

Arvi Kekäläinen, Detre Dóra, Simon Zoltán, Prencsok Mihályné, Rezessy Szabolcs és Detre János képei

Péntek este

Székesfehérvár – szombati kirándulás

Vasárnap – istentisztelet – Vác, evangélikus templom
Vasárnap esti koncert

Hétfő – Bikácsi kirándulás


Kedd – Vác séta a városban és hazautazás

*********

*******

KONFIRMÁCIÓ 2019.

2019. április 27. váci evangélikus templom szombat 17.00 óra konfirmációi vizsga
2019. május 5.  váci evangélikus templom vasárnap 9.30 óra konfirmációi ünnep
2019. május 12. rádi evangélikus templom vasárnap 11.30 óra konfirmációi ünnep

********

TESTVÉRGYÜLEKEZETI TALÁLKOZÓ

2019. április 26-30. között finnországi testvérgyülekezetünkből – Järvenpääből – 26 fős csoport látogat el Vácra. Pénteken délután érkeznek. Szombaton Székesfehérvár környékére kirándulnak. Vasárnap a váci evangélikus templomban közös istentiszten leszünk együtt velük. Este 7 órakor a Trio Ritorno együttes hangversenye lesz szintén az evangélikus templomban. Hétfőn Bikácsra látogatunk. Kedden pedig a városunk nevezetességeit ismerhetik meg. Vendégeink Vácott és Rádon családok vendégei lesznek. Isten áldását kérjük a találkozásra!

*******

HÚSVÉT ÜNNEPE

Istentiszteleti rend – váci evangélikus templom

Nagyhét szerda 17.00 óra  nagyheti áhítat (Gyülekezet ház)
Nagycsütörtök 17.00 óra  nagyheti áhítat (Gyülekezeti ház)
Nagypéntek 9.30 óra ünnepi istentisztelet (úrvacsora)
17.00 óra passió
Húsvét ünnepe 9.30 óra ünnepi istentisztelet (úrvacsora)
Húsvét 2. napja 9.30 óra ünnepi istentisztelet
2019. április 27. szombat 17.00 óra konfirmációi vizsga
Húsvét ü.u.1.vasárnap   2019. április 28.

järvenpääi testvérgyülekezeti csoport látogatása

9.30 óra istentisztelet (úrvacsora) 

Igehirdetés: Anu Marjatta Sorjonen lelkész

Liturgia: Detre János lelkész

2019. április 28. vasárnap 19.00 óra Koncert a váci evangélikus templomban

********

LEGÉND, 2019. március 24.

Temetői koszorúzás – Templomi istentisztelet és ünnepség

Fotó: Detre Dóra  (A képre kattintással nyílik az album – nagyobb képek!)

Az ünnepségen elhangzott megemlékezés Káldy Miklós váci kapcsolatáról.: Ide kattintva nyílik

********

MEGEMLÉKEZÉS

KÁLDY MIKLÓS földbirtokos halálának 150. évfordulóján

LEGÉND, 2019. március 24. du. 15.00 óra

Káldy Miklós legéndi és tápiószelei földbirtokos életének utolsó szakaszában Vácott élt. Hírét vette, hogy a váci evangélikus gyülekezet szeretne templomot építeni. Lelkesen csatlakozott a templomépítőkhöz. A váci evangélikus templom építési költségeinek 1/3 részét saját vagyonából fedezte. Személyes ajándékaként 3 harangot is öntetett Sopronban. A templom felszentelésén betegsége miatt már nem lehetett jelen.  4 hónappal később – 1869. március 20-án váci otthonában elhunyt. Temetése Legénden volt 1869. március 23-án.  Ravatalánál Tornyos Pál váciKitka János legéndi  és Schimkó Gusztáv (egykori váci lelkész) bánki parókus lelkészek szolgáltak.

Halotti anyakönyvi bejegyzés

Káldy Miklós legéndi síremléke (Legénd)

A síremlék rendbetétele 2019. március 9-én – váci és legéndi presbiterek, egyháztagok

     

  

Káldy Miklós síremléke Legénd

Káldy Miklós gyászjelentése

Káldy család címere

*******

Juhász Péter böjti írása

A katolikus vagy az ortodox böjti fegyelemtől és felfogástól az evangélikus böjt felfogásban külsőségeiben eltér. Katolikus szemlélő számára úgy tűnik, az evangélikusok nem ismerik a böjtöt, nincsenek böjtre vonatkozó szabályaik. Természetesen ez nem így van. Az evangélikusok a böjt kérdését más szempontok szerint közelítették és más választ is adtak rá. Luther az egyház reformját a Bibliára és az egyén Isten előtti felelősség tudatára és Istenbe vetett hitére alapozta. Az üdvösség nem külső eszközökkel, hanem hit által érhető el, ezért vetette el Aquinói Szt. Tamás böjtre, mint érdemszerző eszközre vonatkozó álláspontját, hogy „a böjt elnyomja bűneinket, felemeli lelkünket, lelki erőt ad a léleknek, érdemeket szerez és engesztel. Felébreszti Isten irgalmát bűneink iránt.” Luther így ír a böjtről az „Ágostai Hitvallás”-ban „Ellenfeleink […] azt vetik a szemünkre, hogy a mieink […] ellenzik az önfegyelmezést és a »test« megöldöklését. A mieink írásaiban azonban egészen más található! A keresztről mindenkor azt tanították, hogy a keresztyéneknek el kell tűrniök a megpróbáltatásokat. […] Tanítják ezenfelül még ezt is: minden keresztyénnek azért kell gyakorolnia és féken tartania magát teste megfegyelmezésével, teste gyakorlásával és fáradságos munkával, hogy se jólét, se tétlenség ne ingerelje vétkezésre; nem pedig azért, hogy az ilyen gyakorlat útján akarjunk érdemessé lenni a bűnbocsánatra és elégtételt adni a bűnökért. A testnek ezt a megfegyelmezését nemcsak néhány arra kijelölt napon, hanem minden időben keményen folytatni kell.”  Az evangélikus gyakorlat, Jézusra figyelve azt mondja, hogy a böjtölés áldott eszköz, ha nem formális és nem mások előtt gyakorolják, és ha nem vallási érdemek szerzésére használjuk, hanem az Urunkkal való kapcsolatunk elmélyítésére. A böjt értelme az Istennel való kapcsolat szorosabbá tételében van. A böjt gyakorlását és idejét – ajánlva a böjtöt a Húsvétra való készület idejére, a Nagyböjtre – az egyénre bízza, és étel-, ital-, szó- és szórakoztató eszköz böjtöt egyaránt elfogad és ajánl, vagyis mindazt, amivel ez egyén a maga hite erejével jobban tud Istenre figyelni.

Megjelent a váci Ferences templom értesítőjében 2019. március

******

HÁZASSÁG HETE VÁC 

2019. február 9-én – szombaton – a Nagycsaládosok Országos Egyesülete váci csoportja szervezésében Detre János evangélikus lelkész házasságheti előadásra és a jubiláló házaspárok megáldására kapott kedves felkérést. Az ünnepségen köszöntőt mondott Dr.Beer Miklós váci megyéspüspök. Köszöntöttük a jubiláló házasokat. (Kép: a CREDO-ház Facebook oldaláról)

Váci Egyházmegye híradása

Detre János előadása (pdf)


********

ÖKUMENIKUS

IMAHÉT

2019. január 20-27.

Imaheti alkalmak a váci templomokban

(Az istentiszteletek minden helyszínen, este 18.00 órakor kezdődnek.)

időpont helyszín igehirdető
2019. január 20. Evangélikus templom Meláth Attila 

baptista lelkipásztor

2019. január 21. Evangélikus templom Csuka Tamás 

református ny.lelkipásztor, ny.tábori püspök

2019. január 22. Deákvári rk. templom Detre János 

evangélikus lelkész

2019. január 23. Székesegyház Dr.Borsi Attila 

református lelkipásztor

2019. január 24. Baptista imaház Dr.Csáki Tibor 

felsővárosi plébános

2019. január 25. Baptista imaház Bubrik Miklós 

görögkatolikus parókus

2019. január 26. Alsóvárosi ref.templom Rolik Róbert 

esperes, deákvári plébános

2019. január 27. Kisváci ref. templom 

Szeretetvendégség

Dr.Varga Lajos 

váci segédpüspök

********

Templomi ambó (olvasópult)

Ambó: az a hely, “ahová az istentiszteleten a lelkész és a laikus egyaránt felléphet.” A szentélyben található az ambó, amelynek eredetét az ókeresztyén időkben kereshetjük. A szó görög eredetű és az “anabainein” (felmenni, fellépni) szóból származik. Az istentiszteleten szolgáló felmegy az ambóhoz, és ezzel láthatóvá és hallhatóvá lesz. Napjainkban egyre inkább hangsúlyossá válik a laikus személyek közreműködése a liturgiában. Az olvasópult az igeolvasás, imádkozás és a hirdetés helyévé vált. (Forrás: Dr.Hafenscher Károly: Liturgika Luther kiadó 2010.)

Nyáron Birgit Köblitz iparművész a templomi ablak látványtervezésével kapcsolatban tartott megbeszélésen megajándékozott egy Luther-rózsát ábrázoló üveglappal. Olyan szépnek találtam, hogy szerettem volna, ha nem a szekrény tetején, vagy egy irodai polcon porosodik. Megszületett az ötlet: Valamilyen templomi tárgyban láthatóvá kellene tenni! Finnországban a testvérgyülekezeti látogatás során hallottam a kezdeményezésről, hogy az ottani gyülekezetben a vasárnapi istentiszteleteken egy-egy 6-8 főből álló laikus csoport szolgál. Részt vesznek az alkalmak előkészítésében, a hívek hívogatásában és fogadásában, a felolvasásokban, a perselypénz összegyűjtésében, az imádság részek olvasásában.  Az ottani gyülekezetben közel 50 fő – egyháztanácsosok (presbiterek) fiatalok és idősebb gyülekezeti tagok  – előre egyeztetett beosztás szerint végzik a szolgálatokat. Nemcsak újítást, hanem az istentiszteleten résztvevők lélekszámában is emelkedést eredményezett. De jó lenne valami hasonló nálunk is! Így megszületett a felolvasópult (ambó) elkészítésének ötlete.


Tervezés Detre János (ifj.) építész munkája.

A Luther-rózsa üveget Birgit Köblitz iparművész készítette.

A kivitelezést Stefanik József váci asztalosmester és fia végezte.

*********

A 2019. év igéje:

“Törekedj békességre, és kövesd azt!”

Zsoltárok 34,1https://www.youtube.com/watch?v=E77N4uRpmohttps://youtu.be/H8XkMFRLFJkhttps://youtu.be/y5kDxbZy09s

Hozzászólások lezárva.