Egyházfenntartói járulék

Határozat a Váci Evangélikus Egyházközség 2024. évi egyházfenntartói járulékáról:

(Vác, 2024. február 26. – VEE-2/1-2024.02.26)

Aktív – keresettel rendelkező gyülekezeti tagok:
15.000,- Ft/év
Nyugdíjas gyülekezeti tagok:
12.000,- Ft/év

*****

Határozat a Váci Evangélikus Egyházközség 2023. évi egyházfenntartói járulékáról:

(Vác, 2023. március 13. – VEE-2/2-2023.03.13)

Aktív – keresettel rendelkező gyülekezeti tagok:
13.000,- Ft/év
Nyugdíjas gyülekezeti tagok:
10.000,- Ft/év

*****

Anyagi értelemben az egyházközség tagjai az egyházközség felelős fenntartói.
Az aktív egyháztagoktól érkező gyülekezeti bevételek a következő formában érkeznek be a pénztárba:

a) az évi egyházfenntartói járulék ( régi nevén: egyházi adó, párbér)
b) alkalmi adományok
c) perselypénz
d) az őszi “áldozati vasárnap” adományai

A felsoroltak közül az “a” tétel jelent meghatározott összeget. Az egyházközség presbitériuma minden évben határozatot hoz az egyházfenntartói járulék mértékéről. Az egyházfenntartói járulék éves befizetése visszajelzés arról, hogy az egyházközséghez tartozásunkat vállaljuk. A gyülekezet anyagi terheinek hordozásában részt veszünk.

Egyházfenntartói járulékot nagykorú és anyagi forrásokkal (keresettel) rendelkező egyháztagjaiktól kérünk. Tehát önálló keresettel rendelkező, kiskorú, eltartott személyek mentességet élveznek. Biztatjuk a fiatalokat, hogy amikor önálló keresőkké lesznek, kapcsolódjanak be az anyagilag fenntartó egyháztagok közösségébe!

Az egyházfenntartói hozzájárulást három formában lehet befizetni:

1. A Lelkészi Hivatalban
2. A gyülekezet pénztárosánál (Koncsek Istvánné)
3. Átutalással, csekken – az OTP Bank 11742094-20129295 számlaszámra. Ilyenkor a könyvelés nyilvántartásához szükséges a fenntartó egyháztag neve, lakcíme és a befizetés jogcímének megjelölése: “Egyházfenntartói járulék …. év”

Hozzászólások lezárva.