Hírek

HÁZASSÁG HETE VÁC 

2019. február 9-én – szombaton – a Nagycsaládosok Országos Egyesülete váci csoportja szervezésében Detre János evangélikus lelkész házasságheti előadásra és a jubiláló házaspárok megáldására kapott kedves felkérést. Az ünnepségen köszöntőt mondott Dr.Beer Miklós váci megyéspüspök. Köszöntöttük a jubiláló házasokat. (Kép: a CREDO-ház Facebook oldaláról)

Váci Egyházmegye híradása

Detre János előadása (pdf)


********

ÖKUMENIKUS

IMAHÉT

2019. január 20-27.

 

Imaheti alkalmak a váci templomokban

(Az istentiszteletek minden helyszínen, este 18.00 órakor kezdődnek.)

időpont helyszín igehirdető
2019. január 20. Evangélikus templom Meláth Attila

baptista lelkipásztor

2019. január 21. Evangélikus templom Csuka Tamás

református ny.lelkipásztor, ny.tábori püspök

2019. január 22. Deákvári rk. templom Detre János

evangélikus lelkész

2019. január 23. Székesegyház Dr.Borsi Attila

református lelkipásztor

2019. január 24. Baptista imaház Dr.Csáki Tibor

felsővárosi plébános

2019. január 25. Baptista imaház Bubrik Miklós

görögkatolikus parókus

2019. január 26. Alsóvárosi ref.templom Rolik Róbert

esperes, deákvári plébános

2019. január 27. Kisváci ref. templom

Szeretetvendégség

Dr.Varga Lajos

váci segédpüspök

********

Templomi ambó (olvasópult)

Ambó: az a hely, “ahová az istentiszteleten a lelkész és a laikus egyaránt felléphet.A szentélyben található az ambó, amelynek eredetét az ókeresztyén időkben kereshetjük. A szó görög eredetű és az “anabainein” (felmenni, fellépni) szóból származik. Az istentiszteleten szolgáló felmegy az ambóhoz, és ezzel láthatóvá és hallhatóvá lesz. Napjainkban egyre inkább hangsúlyossá válik a laikus személyek közreműködése a liturgiában. Az olvasópult az igeolvasás, imádkozás és a hirdetés helyévé vált. (Forrás: Dr.Hafenscher Károly: Liturgika Luther kiadó 2010.)

Nyáron Birgit Köblitz iparművész a templomi ablak látványtervezésével kapcsolatban tartott megbeszélésen megajándékozott egy Luther-rózsát ábrázoló üveglappal. Olyan szépnek találtam, hogy szerettem volna, ha nem a szekrény tetején, vagy egy irodai polcon porosodik. Megszületett az ötlet: Valamilyen templomi tárgyban láthatóvá kellene tenni! Finnországban a testvérgyülekezeti látogatás során hallottam a kezdeményezésről, hogy az ottani gyülekezetben a vasárnapi istentiszteleteken egy-egy 6-8 főből álló laikus csoport szolgál. Részt vesznek az alkalmak előkészítésében, a hívek hívogatásában és fogadásában, a felolvasásokban, a perselypénz összegyűjtésében, az imádság részek olvasásában.  Az ottani gyülekezetben közel 50 fő – egyháztanácsosok (presbiterek) fiatalok és idősebb gyülekezeti tagok  – előre egyeztetett beosztás szerint végzik a szolgálatokat. Nemcsak újítást, hanem az istentiszteleten résztvevők lélekszámában is emelkedést eredményezett. De jó lenne valami hasonló nálunk is! Így megszületett a felolvasópult (ambó) elkészítésének ötlete.


Tervezés Detre János (ifj.) építész munkája.

A Luther-rózsa üveget Birgit Köblitz iparművész készítette.

A kivitelezést Stefanik József váci asztalosmester és fia végezte.

*********

A 2019. év igéje:

“Törekedj békességre, és kövesd azt!”

Zsoltárok 34,15