Hírek

PÜNKÖSDI ZENÉS ÁHÍTAT

*********

PÜNKÖSD ünnepe

2019. június 7. péntek

váci evangélikus templom
19.00 óra

2019. június 9. vasárnap

Pünkösd ünnepe

9.30 óra istentisztelet + úrvacsora

2019. június 10. hétfő

Pünkösd 2. napja

9. 30 óra istentisztelet

2019. június 16. vasárnap

Szentháromság ünnepe

9.30 óra istentisztelet

*******

KONFIRMÁCIÓ Vác-2019.

 

*********

Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. (Zsid 13,7)

100 éve született Bachát István (Őrimagyarósd, 1919. május 15. – Vác, 2001.  május 11.) 

váci evangélikus lelkész (1964-1993.)

Rövid életrajz itt!

*********

TESTVÉRGYÜLEKEZETI TALÁLKOZÓ  képekben

Arvi Kekäläinen, Detre Dóra, Simon Zoltán, Prencsok Mihályné, Rezessy Szabolcs és Detre János képei

Péntek este

Székesfehérvár – szombati kirándulás

Vasárnap – istentisztelet – Vác evangélikus templom
Vasárnap esti koncert

Hétfő – Bikácsi kirándulás


Kedd – Vác séta a városban és hazautazás

*********

*******

KONFIRMÁCIÓ 2019.

2019. április 27. váci evangélikus templom szombat 17.00 óra konfirmációi vizsga
2019. május 5.  váci evangélikus templom vasárnap 9.30 óra konfirmációi ünnep
2019. május 12. rádi evangélikus templom vasárnap 11.30 óra konfirmációi ünnep

********

TESTVÉRGYÜLEKEZETI TALÁLKOZÓ

2019. április 26-30. között finnországi testvérgyülekezetünkből – Järvenpääből – 26 fős csoport látogat el Vácra. Pénteken délután érkeznek. Szombaton Székesfehérvár környékére kirándulnak. Vasárnap a váci evangélikus templomban közös istentiszten leszünk együtt velük. Este 7 órakor a Trio Ritorno együttes hangversenye lesz szintén az evangélikus templomban. Hétfőn Bikácsra látogatunk. Kedden pedig a városunk nevezetességeit ismerhetik meg. Vendégeink Vácott és Rádon családok vendégei lesznek. Isten áldását kérjük a találkozásra!

*******

HÚSVÉT ÜNNEPE

Istentiszteleti rend – váci evangélikus templom

Nagyhét szerda 17.00 óra  nagyheti áhítat (Gyülekezet ház)
Nagycsütörtök 17.00 óra  nagyheti áhítat (Gyülekezeti ház)
Nagypéntek 9.30 óra ünnepi istentisztelet (úrvacsora)
17.00 óra passió
Húsvét ünnepe 9.30 óra ünnepi istentisztelet (úrvacsora)
Húsvét 2. napja 9.30 óra ünnepi istentisztelet
2019. április 27. szombat 17.00 óra konfirmációi vizsga

Húsvét ü.u.1.vasárnap   2019. április 28.

järvenpääi testvérgyülekezeti csoport látogatása

9.30 óra istentisztelet (úrvacsora)

Igehirdetés: Anu Marjatta Sorjonen lelkész

Liturgia: Detre János lelkész

2019. április 28. vasárnap

19.00 óra

Koncert a váci evangélikus templomban

********

LEGÉND, 2019. március 24.

Temetői koszorúzás – Templomi istentisztelet és ünnepség

Fotó: Detre Dóra  (A képre kattintással nyílik az album – nagyobb képek!)

Az ünnepségen elhangzott megemlékezés Káldy Miklós váci kapcsolatáról.: Ide kattintva nyílik

********

MEGEMLÉKEZÉS

KÁLDY MIKLÓS földbirtokos halálának 150. évfordulóján

LEGÉND, 2019. március 24. du. 15.00 óra

Káldy Miklós legéndi és tápiószelei földbirtokos életének utolsó szakaszában Vácott élt. Hírét vette, hogy a váci evangélikus gyülekezet szeretne templomot építeni. Lelkesen csatlakozott a templomépítőkhöz. A váci evangélikus templom építési költségeinek 1/3 részét saját vagyonából fedezte. Személyes ajándékaként 3 harangot is öntetett Sopronban. A templom felszentelésén betegsége miatt már nem lehetett jelen.  4 hónappal később – 1869. március 20-án váci otthonában elhunyt. Temetése Legénden volt 1869. március 23-án.  Ravatalánál Tornyos Pál váci, Kitka János legéndi  és Schimkó Gusztáv (egykori váci lelkész) bánki parókus lelkészek szolgáltak.

Halotti anyakönyvi bejegyzés

Káldy Miklós legéndi síremléke (Legénd)

 

A síremlék rendbetétele 2019. március 9-én – váci és legéndi presbiterek, egyháztagok

Káldy Miklós síremléke Legénd

Káldy Miklós gyászjelentése
Káldy család címere

*******

Juhász Péter böjti írása

A katolikus vagy az ortodox böjti fegyelemtől és felfogástól az evangélikus böjt felfogásban külsőségeiben eltér. Katolikus szemlélő számára úgy tűnik, az evangélikusok nem ismerik a böjtöt, nincsenek böjtre vonatkozó szabályaik. Természetesen ez nem így van. Az evangélikusok a böjt kérdését más szempontok szerint közelítették és más választ is adtak rá. Luther az egyház reformját a Bibliára és az egyén Isten előtti felelősség tudatára és Istenbe vetett hitére alapozta. Az üdvösség nem külső eszközökkel, hanem hit által érhető el, ezért vetette el Aquinói Szt. Tamás böjtre, mint érdemszerző eszközre vonatkozó álláspontját, hogy „a böjt elnyomja bűneinket, felemeli lelkünket, lelki erőt ad a léleknek, érdemeket szerez és engesztel. Felébreszti Isten irgalmát bűneink iránt.” Luther így ír a böjtről az „Ágostai Hitvallás”-ban „Ellenfeleink […] azt vetik a szemünkre, hogy a mieink […] ellenzik az önfegyelmezést és a »test« megöldöklését. A mieink írásaiban azonban egészen más található! A keresztről mindenkor azt tanították, hogy a keresztyéneknek el kell tűrniök a megpróbáltatásokat. […] Tanítják ezenfelül még ezt is: minden keresztyénnek azért kell gyakorolnia és féken tartania magát teste megfegyelmezésével, teste gyakorlásával és fáradságos munkával, hogy se jólét, se tétlenség ne ingerelje vétkezésre; nem pedig azért, hogy az ilyen gyakorlat útján akarjunk érdemessé lenni a bűnbocsánatra és elégtételt adni a bűnökért. A testnek ezt a megfegyelmezését nemcsak néhány arra kijelölt napon, hanem minden időben keményen folytatni kell.”  Az evangélikus gyakorlat, Jézusra figyelve azt mondja, hogy a böjtölés áldott eszköz, ha nem formális és nem mások előtt gyakorolják, és ha nem vallási érdemek szerzésére használjuk, hanem az Urunkkal való kapcsolatunk elmélyítésére. A böjt értelme az Istennel való kapcsolat szorosabbá tételében van. A böjt gyakorlását és idejét – ajánlva a böjtöt a Húsvétra való készület idejére, a Nagyböjtre – az egyénre bízza, és étel-, ital-, szó- és szórakoztató eszköz böjtöt egyaránt elfogad és ajánl, vagyis mindazt, amivel ez egyén a maga hite erejével jobban tud Istenre figyelni.

Megjelent a váci Ferences templom értesítőjében 2019. március

******

HÁZASSÁG HETE VÁC 

2019. február 9-én – szombaton – a Nagycsaládosok Országos Egyesülete váci csoportja szervezésében Detre János evangélikus lelkész házasságheti előadásra és a jubiláló házaspárok megáldására kapott kedves felkérést. Az ünnepségen köszöntőt mondott Dr.Beer Miklós váci megyéspüspök. Köszöntöttük a jubiláló házasokat. (Kép: a CREDO-ház Facebook oldaláról)

Váci Egyházmegye híradása

Detre János előadása (pdf)


********

ÖKUMENIKUS

IMAHÉT

2019. január 20-27.

 

Imaheti alkalmak a váci templomokban

(Az istentiszteletek minden helyszínen, este 18.00 órakor kezdődnek.)

időpont helyszín igehirdető
2019. január 20. Evangélikus templom Meláth Attila

baptista lelkipásztor

2019. január 21. Evangélikus templom Csuka Tamás

református ny.lelkipásztor, ny.tábori püspök

2019. január 22. Deákvári rk. templom Detre János

evangélikus lelkész

2019. január 23. Székesegyház Dr.Borsi Attila

református lelkipásztor

2019. január 24. Baptista imaház Dr.Csáki Tibor

felsővárosi plébános

2019. január 25. Baptista imaház Bubrik Miklós

görögkatolikus parókus

2019. január 26. Alsóvárosi ref.templom Rolik Róbert

esperes, deákvári plébános

2019. január 27. Kisváci ref. templom

Szeretetvendégség

Dr.Varga Lajos

váci segédpüspök

********

Templomi ambó (olvasópult)

Ambó: az a hely, “ahová az istentiszteleten a lelkész és a laikus egyaránt felléphet.A szentélyben található az ambó, amelynek eredetét az ókeresztyén időkben kereshetjük. A szó görög eredetű és az “anabainein” (felmenni, fellépni) szóból származik. Az istentiszteleten szolgáló felmegy az ambóhoz, és ezzel láthatóvá és hallhatóvá lesz. Napjainkban egyre inkább hangsúlyossá válik a laikus személyek közreműködése a liturgiában. Az olvasópult az igeolvasás, imádkozás és a hirdetés helyévé vált. (Forrás: Dr.Hafenscher Károly: Liturgika Luther kiadó 2010.)

Nyáron Birgit Köblitz iparművész a templomi ablak látványtervezésével kapcsolatban tartott megbeszélésen megajándékozott egy Luther-rózsát ábrázoló üveglappal. Olyan szépnek találtam, hogy szerettem volna, ha nem a szekrény tetején, vagy egy irodai polcon porosodik. Megszületett az ötlet: Valamilyen templomi tárgyban láthatóvá kellene tenni! Finnországban a testvérgyülekezeti látogatás során hallottam a kezdeményezésről, hogy az ottani gyülekezetben a vasárnapi istentiszteleteken egy-egy 6-8 főből álló laikus csoport szolgál. Részt vesznek az alkalmak előkészítésében, a hívek hívogatásában és fogadásában, a felolvasásokban, a perselypénz összegyűjtésében, az imádság részek olvasásában.  Az ottani gyülekezetben közel 50 fő – egyháztanácsosok (presbiterek) fiatalok és idősebb gyülekezeti tagok  – előre egyeztetett beosztás szerint végzik a szolgálatokat. Nemcsak újítást, hanem az istentiszteleten résztvevők lélekszámában is emelkedést eredményezett. De jó lenne valami hasonló nálunk is! Így megszületett a felolvasópult (ambó) elkészítésének ötlete.


Tervezés Detre János (ifj.) építész munkája.

A Luther-rózsa üveget Birgit Köblitz iparművész készítette.

A kivitelezést Stefanik József váci asztalosmester és fia végezte.

*********

A 2019. év igéje:

“Törekedj békességre, és kövesd azt!”

Zsoltárok 34,15